Felanmälan

Vid upptäckt av fel vänligen använd detta formulär för att rapportera. Vi ber dig vara så detaljerad som möjligt och uppskattar eventuella bilder som kan underlätta förståelsen av ärendet. Efter registrering skickas ärendet vidare till våra fastighetsskötare för åtgärd. Vi strävar efter att boka in ditt ärende så snart som möjligt.

Om du samtycker till att fastighetsskötaren använder huvudnyckel vid frånvaro, kommer denne alltid att knacka på och invänta att någon öppnar innan inträde.

Jour

Securitas larmnummer: 010 470 57 00

Kontakta jouren bara om det är akut, dvs risk för skada på person eller fastighet. Om det är något som kan vänta felanmäler du det under kontorstid eller via mail.

Tänk på att om Du ringer ut fastighetsjouren om avloppsstopp, strömlöst i lägenheten, eller andra fel som Du själv orsakat, men som måste åtgärdas akut, kommer detta att faktureras Dig till full kostnad.