Droppande kran

Om du upptäcker att vattenkranen droppar eller toaletten rinner, kan du rapportera felet till oss på kontakt@medixfastigheter.se

Detta sparar inte bara på vatten- och värmekostnader utan förhindrar även fula ränder i handfat och badkar över tiden.

Rensa vattenlåset i tvättstället

Under tvättställets avloppsrör finns ett vattenlås som förhindrar dålig lukt från att komma upp.

Som hyresgäst bör du regelbundet:

Ställ en hink under och öppna vattenlåset.
Peta bort eventuellt fastnat avfall.
Spola igenom med hett vatten och stäng vattenlåset igen.

Legionella

Legionellabakterier finns naturligt i vatten och kan öka till oönskade nivåer mellan 20-45 grader Celsius. Vi har system för att hålla rätt vattentemperatur, men det är viktigt att regelbundet spola igenom oanvända kranar för att undvika legionella, en rekommendation från Folkhälsomyndigheten och Boverket.

Stopp i avloppet

Förhindra översvämning och fuktskador genom att undvika stopp i avloppet. Vid stopp, försök först att lösa avfallet. Undvik användning av kemiska medel som kan skada miljön och rören., Toalettstol, Endast toapapper bör spolas ner i toaletten – undvik bindor, blöjor, tops, bomull och liknande, eftersom de kan orsaka stopp. Kasta inte kattsand i toaletten, och undvik cigarettfimpar eller miljöfarliga ämnen i avloppet, då våra reningsverk inte kan hantera dem.

Bra luft inomhus

Äldre fastigheter, före 1960, saknar oftast modern ventilation och förlitar sig på självdrag. Nyare hus har fläktventilation, antingen med frånluft eller både från- och tilluft. För optimal luftkvalitet är det viktigt att hålla luftventilerna öppna och ventilera vid behov.

Håll ventiler öppna och vädra

För att säkerställa bra inomhusluft är det avgörande att inte stänga av luftventilerna i din bostad. Regelbunden rengöring av ventilerna, minst två gånger per år, är också nödvändig. Effektiv fukt- och lukt avlägsning uppnås bäst genom regelbunden vädring. Ett fem minuters korsdrag räcker för att ordentligt vädra lägenheten. Vid matlagning, öppna ett fönster i ett intilliggande rum och håll köksdörren stängd för att undvika övertryck och spridning av matoset. Om du har en köksfläkt, se till att rengöra fettfiltret minst en gång i månaden för att undvika brandrisk.

Släpp ut fukt i badrum

Fukt i badrum är normalt, men överdriven fukt kan leda till skador. För att förhindra fuktskador är tillräcklig ventilation viktig. Ett enkelt sätt att ventilera är att låta badrumsdörren stå öppen. Om du har ett fönster i badrummet underlättas ventilationen